Parksafe

Parksafe 580

Parksafe 580 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego regałami postojowymi.

Parksafe 582

Parksafe 582 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego dwurzędowymi regałami postojowymi.

Parksafe 583

Parksafe 582 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego trójrzędowymi regałami postojowymi.

Parksafe 585

Parksafe 585 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenosnikiem pojazdów i umieszczonymi na obwodzie korytarza komunikacyjnego regałami postojowymi.

Parksafe 580